Pakkumised

Kõik pakkumised

ID: 3380592

Müüa maatükk, elamumaa, ärimaa

Krundi pind m²: 920 m²
Hind alates: 770 000 EUR
EUR/m²: 836.96 EUR/m²

Info

Tartumaa, Tartu, Tartu linn, Kesklinn, Lossi tn 22, krunt 920 m², detailplaneering alustatud, kanalisatsioon, vesi, elekter

Kontakt:

katlin.halling@lumenkv.ee

Lisainfo

 Pakkumisse on tulnud kaks krunti aadressil Lossi 22 ja 24, katastriüksused vastavalt 79507:023:0024 ja 79507:023:0014. Kruntide vahetuteks naabriteks on Pirogovi plats ja juurdepääsutee püssirohukeldrile ning Lossi tn 32 elu‐ ja ärihoone. Lossi tn 24 krundil on olemasolev hoone ja Lossi tn 22 krunt on hoonestamata.

Detailplaneering kinnistu kohta on saadetud linnavalitsusse. Detailplaneeringu algatuse kohaselt on võimalik Lossi tn 22 krundile ehitada uus hoone ning Lossi tn 24 krundil olev hoone rekonstrueerida ja laiendada või lammutada ja ehitada asemele uus hoone. Soovitatav on hooned kokku ehitada. Kruntide täisehituse osakaal võib olla kaks kolmandikku (ehk kuni 67%).

Hoonestamata Lossi tn 22 krundi pindala on 567 m2, Lossi tn 24 krundi pindala on 353 m2, mille krundil asub ühekorruseline katusekorrusega büroohoone ehitisealuse pinnaga 110 m2.

Üldplaneeringu kohaselt asuvad mõlemad planeeritavad krundid ärihoone juhtfunktsiooniga maa-alal. Mõlema kinnistu kohta on tehtud detailplaneeringus algatus jagada antud hooned 25% ulatuses ärimaaks ja ülejäänud elamumaaks.

Kohustuslik ehitusjoon on määratud Lossi tänava poolsele krundipiirile. Korruste arv võib olla kuni kolm korrust maa peal ja üks korrus maa all, arvestada tuleb, et Lossi tn 22 uue hoone harja kõrgus ei tohi ületada Lossi tn 24 hoone harja kõrgust. Tulenevalt heast vaadeldavusest peavad Lossi tänava ja Pirogovi pargi poolsed fassaadid olema esinduslikud ning arvestada tuleb vaatega Toomemäelt.

Lossi tn 22 hoone esimesele korrusele tuleb kavandada avalikkusele suunatud kasutuotstarve.

Krundipiire ei ole kavas muuta – krundid säilivad oma praegustes piirides, kuid neid võib kasutada ühiselt.

PARKIMINE
Vanalinnas ei ole autode parkimise kavandamine vajalik, küll aga tuleb kavandada jalgrataste parkimiskohad.

Maaalust parkimist ei saa kavandada, kui arheoloogiliste uuringutega ilmneb väärtuslik kultuurkiht, mille lammutamine ei ole lubatud.

Jalgrattaparkla raamist lukustamise võimalusega saab rajada Lossi 22 krundi hoovi või olenevalt hoonestuslahendusest tulevase hoone Pirogovi platsi poolsesse külge. Lossi tn 24 krundile on juurdepääs Lossi tänavalt ja jalgrattaparkla saab rajada hoovi – maja ees selleks ruumi ei ole.

ASUKOHT
Planeeringuala asub Tartu kesklinnas, mis on hästi ligipääsetav nii kergliiklejatele, ühistranspordiga kui ka sõiduautoga. 500 m raadiuses on 8 bussipeatust. Lähim bussipeatus on Raekoja plats, mis asub 450 m kaugusel. Lossi tänav on ühesuunalise liiklusega ja madala liikluskoormusega tänav, mida katab munakivisillutis. Kesklinnas on tihe infrastruktuur ning mugavaim liikumisviis on jala, jalgratta või kergliikuriga.

Koostatud on muinsuskaitse eritingimused, mille saadame soovi korral meilile.

Kätlin Halling
+372 5301 9219
katlin.halling@lumenkv.ee
Lumen Kinnisvarabüroo OÜ
www.lumenkv.ee
Vaksali 6, 50409 Tartu

Pildid