Ehitisregister ja selle õigsuse vajalikkus

Lumen KinnisvarabürooBlogiEhitisregister ja selle õigsuse vajalikkus

Mis on ehitisregister?

Ehitisregister on riiklik andmekogu, mille kaudu saab esitada ja menetleda ehitamisega seotud dokumente. Ehitisregistris on võimalik menetleda ja taodelda ehitusluba, kasutusluba, energiamärgist ja ehitusteatist. Kõik ehitise kohta käiv informatsioon, nii olemasolevate kui kavandavate kohta, on ehitisregistris olemas.

  • MG 6145 copy 2022 12 08T220911.417 | Lumen Kinnisvarabüroo

Mida sinna märgitakse?

EHRi märgitakse ehitise liik, nimetus, registrikoodid, omandi liik, kasutusotstarve, aadress, seisund ning kasutuselevõtu aasta. Pildina on näidatud kinnisvara asukoht ja mis osadest see koosneb. Lisaks erinevad pindade mõõtmed (näiteks ehitusalune ja eluruumi pind) ja korruselisus, ehitise konstruktsioonid ja materjalid. Väga olulised on tehnilised näitajad – elektrisüsteem, veevarustus, kanalisatsioon, soojusvarustuse liik, energiaallika liik, ventilatsioon ja võrgu- või mahutigaasi olemasolu.
EHRist on leitavad kõik ehitusega seotud dokumendid.

  • MG 6145 copy 2022 12 08T220830.336 | Lumen Kinnisvarabüroo

Miks peab oma ehitisregistrit korras hoidma?

Kui andmed ei vasta ehitisregistris olevale või on hoopiski puudulikud, siis võib juhtuda, et ostu- müügiprotsess venib. Esiteks ei soovita osta puuduliku dokumentatsiooniga kinnisvara, sest seda on hiljem ka keerulisem müüa. Kui ostja kasutab pangalaenu ja eksperthinnangus viidatakse puudulikule dokumentatsioonile, siis venib ka pangapoolne laenuprotsess või jääb tehing sootuks ära. Ning kui ehitises on teostatud ebaseaduslikke ehitustöid, siis ei pruugi kindlustusselts varakindlustuse kahjujuhtumi korral hüvitist välja maksta.

  • MG 6145 copy 2022 12 08T220843.679 | Lumen Kinnisvarabüroo

Nii ostjal kui müüjal tasuks enne ostmist või müümist kriitilise pilguga ehitise andmed üle kontrollida. Kui need pole korras, tasub kiirelt tegutseda ja välja selgitada, mis on puudu ja mis vajab korrastamist.
Tähtsamad andmed, mis vajaksid tähelepanu, on kindlasti pindalade kontroll ja plaanimaterjali õigsus (kontrollida tuleks olemasolevaid plaane või nende puudumisel tuleks need arhiivist tellida).
Tehnosüsteemide puhul tuleks kontrollida kütteseadmete, pesuruumide, kanalisatsiooni või näiteks õhksoojuspumba olemasolu. Kui ehitises pole varem olnud pesuruumi, aga ehitati kunagi hiljem juurde, siis tuleks see ka ehitisregistrisse kanda. Selleks tuleks esmalt konsulteerida kohaliku omavalitsuse ehitusnõunikuga. Kui hoonele paigaldatakse õhksoojuspump, tuleks seegi seadustada. Tööde teostaja väljastab paigaldamisakti, mis tuleb koos lisadokumentidega (näiteks naabrite kooskõlastus, fotod õhkpumba välisosast ja vajadusel selle varjestusest) EHRis registreerida. Seejärel menetleb avaldust edasi juba kohalik omavalitsus.

  • MG 6145 copy 2022 12 08T220750.558 | Lumen Kinnisvarabüroo

Kui sa plaanid korterit või maja renoveerida, tuleb ESMALT alustada projekteerimise, plaanide, ehitus- ja kasutusloa vormistamisest, et hiljem ei tekiks nendega probleeme. Kui sa ei tea, millise ehitus- või kasutusteatise, ehitusprojekti või ehitus- ja kasutusloa jaoks on lubasid tarvis, siis siin on väga hea tabel:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf

  • MG 6145 copy 52 | Lumen Kinnisvarabüroo

Kui sa ise ei oska või jääd hätta, siis kes sind aitab?

Kui sa ise ikkagi tunned, et ei oska kusagilt alustada, siis küsi nõu kas kohalikust omavalitsusest või mõnelt oma ala spetsialistilt. Eestis on väga palju erinevaid ettevõtteid, kes tegelevad hoonete seadustamise, projektide koostamise, ehitiste auditite ning mõõdistamisega, lisaks ka vajalike taotluste ja lubade kooskõlastamisega omavalitsuses. Kõik info on internetist leitav!
Ole ettenägelik! Kui sa ei oska või jaksa neid olulisi asju korda ajada ja mõtled, et see pole oluline, siis tea, et ehitusdokumente on lihtsam kohe alguses korda ajada, kui neid tagantjärgi seadustada.

  • MG 6145 copy 56 | Lumen Kinnisvarabüroo

Võta meiega ühendust