Mis on euribor?

Lumen KinnisvarabürooBlogiMis on euribor?

KALKULAATOR ⟩ Vaata, kui palju euribori tõus su rahakotti kergendab

Mis on Euribor?

Euribor ehk Euro Interbank Offered Rate on iga päev hommikul kell 11 (CET) avaldatav Euroopa pankade (sealhulgas ka Eesti Pank) omavahelise laenamise keskmine intressimäär, mida pangad kasutavad nii omavaheliseks laenamiseks kui ka klientidele laenamisel.

Euribori arvutatakse ca 40 Euroopa panga keskmise intressimäära alusel, millega need pangad laenavad üksteisele. Tegemist ei ole päris suvaliste pankadega, vaid arvesse võetakse vaid suurima käibe ja kõrgeima krediidireitinguga pankade kokkuleppeid ning nende alusel kujunebki Euribor.

Euribori kasutatakse Eestis eluasemelaenude ja hüpoteeklaenude väljastamisel ning see on seotud teatud tähtajaga, enim levinult on laenud seotud 3, 6 või 12 kuu Euribori määraga.

See tähendab, et määratud tähtaja möödudes arvutatakse taas laenu intressimäära vastavalt sel momendil kehtivale Euribori määrale. Kui sel hetkel on laenu baasmarginaal näiteks 0.8% ja euribor 1%, siis on intressimäär 1.8%.

  • euroskulptur frankfurt downtown germany | Lumen Kinnisvarabüroo

Miks Euribor muutub?

Nagu mainitult sõltub Euribori määr pankade omavahelise laenamise keskmisest intressimäärast, kuid see ei ole peamine tagamaa.

Euribori muutumise peamine põhjus on Euroopa Keskpanga intressipoliitika, mille eesmärk on hoida euroala majandus stabiilsena. Euribori määra mõjutab intressimäär, mille alusel on Euroopa Keskpank nõus pankadele raha laenama või millisel määral on Euroopa Keskpank nõus tasuma intresse seal hoiustatud rahale.

Juhul, kui Euroopa Keskpank otsustab määrasid tõsta, tõuseb Euribor.

  • Screenshot 2022 10 26 at 15.13.15 | Lumen Kinnisvarabüroo

Kust ma euribori praegust määra näen?

Igaüks saab euribori liikumist jälgida euribori veebilehel, millele viitab ka Eesti Panga koduleht. Pankadel võivad olla küll tehniliselt erinevad allikad euribori väärtuse saamiseks, kuid konkreetse kuupäeva euribori väärtus on kõigile üks ja sama.

  • Screenshot 2022 10 26 at 15.12.31 | Lumen Kinnisvarabüroo

Keda euribori muutus mõjutab?

Kui oled võtnud pikemaks perioodiks kinnisvara tagatisel laenu – näiteks kodulaen, hüpoteeklaen vms, siis suure tõenäosusega on ka sinu laenulepingu intress seotud muutuva baasintressiga, milleks on tavaliselt 6 kuu keskmine euribor. See tähendab, et kui 6 kuu keskmine euribori määr on positiivne, siis mõjutab selle tõus ja langus iga 6 kuu järel ka sinu igakuiste laenumaksete suurust.

  • person s hand stacking coins near house model 1 | Lumen Kinnisvarabüroo

Millal muutub euribor laenulepingus?

Kui sinu laenulepingu baasintressiks on euribor, siis on laenulepingus ära märgitud ka kuupäevad, millal euribor sinu jaoks muutub. Igas laenulepingus on euribori muutuse kuupäev erinev, sest see sõltub sellest, millal laenuleping on sõlmitud. Samuti on laenulepingus kirjas euribori muutuse sagedus: tavaliselt on laenumaksed seotud 6 kuu euriboriga, kuid pankades on kasutusel ka laenulepingud, mis on seotud näiteks 3 kuu või 12 kuu euriboriga. Tavaliselt kuvavad pangad kõiki olulisi lepingulisi andmeid ka internetipangas.

  • top view businessman signing documents | Lumen Kinnisvarabüroo

Kuidas ja millal mõjutab euribori muutus minu kuumakset?

Muutuva intressiga laenulepingus koosneb intressimäär baasintressist (enamasti 6 kuu euribor) ja fikseeritud riskimarginaalist. Kui euribor muutub, siis muutub ka lepinguline intressimäär, mis tähendab, et laenu kogu intressi arvestatakse laenujäägilt võttes arvesse muutunud euribori. Näiteks kui 6 kuu euribor on 0,862% ja fikseeritud riskimarginaal 1,9%, siis tuleb laenujäägilt intressi maksta 2,762%. Seega, kui euribor tõuseb, siis tõuseb ka laenu intressimäär ja kuumakse suureneb. Kuumakse ei muutu kunagi aga samal kuupäeval kui muutub euribor, vaid alles sinu laenulepingus märgitud euribori muutumise kuupäevale järgneval esimesel maksepäeval. Näiteks, kui sinu järgmine lepingujärgne baasintressimäära muutuse kuupäev on 20. oktoobril, siis esimese uue suurusega kuumakse pead maksma alles 20. novembril.

  • grungy 2 euro coin with coins background | Lumen Kinnisvarabüroo

Kasutatud kirjandus Coop.ee ja Hüpoteeklaen.ee

Võta meiega ühendust