Pakkumised

Kõik pakkumised

ID: 3373500

Müüa maatükk, elamumaa

Krundi pind m²: 1657 m²
Hind alates: 44 739 EUR
EUR/m²: 27 EUR/m²

Info

Tartumaa, Elva vald, Elva linn, Betooni 6, krunt 1 657 m², detailplaneering tehtud

Kontakt:

kristi.bimberg@lumenkv.ee

Lisainfo

 Müüa eramajakrunt Elva äärelinnas!

KRUNTIDE EHITUSÕIGUS
Planeeringu kohaselt on antud kinnistule võimalik ehitada üksikelamu, mille suurim lubatud ehitisealune pind on 225m². Krundil on lubatud 2 hoonet- 1 põhihoone ning 1 abihoone. Hoonete lubatud kõrgus on 8,5m.
Lisaks eelnimetatule on elamukrundile lubatud ehitada kuni 20m² suuruseid abihooneid( nt kasvuhooneid, laste mängumaju jms), mis võivad asuda ka väljaspool hoonestusala, kuid seejuures peavad täidetud olema kõik seadustest tingitud nõuded.

ARHITEKTUURINÕUDED EHITISTELE
Detailplaneeringu järgi võib katuse tüübiks olla viilkatus, katusekatte materjaliks katusekivi, katuseplekk vms. Välisviimistluse materjalideks sobivad puit, krohv, kivi, klaas( sh kombineeritult).
Keelatud on imiteerivate materjalide( plastvooder jmt) kasutamine ning palk välisviimistlusena.

LIITUMISED
Elektriliitumine on ampritasupõhine. Vee- ning kanalisatsiooniühenduse liitumispunkt on Betooni tn 2 kinnistu piiril. (vaata joonist) Liitumised ei kuulu hinna sisse.

PARKIMISKORRALDUS
Sõidukite juurdepääs planeerigualale on ette nähtud Betooni tänavalt.

SOOJAVARUSTUS
Planeeringualal on lubatud kasutada elektri-, õhk- ja kõiki alternatiivkütte allikaid. Eelistatud on alternatiivkütteallikad- õhksoojus, hoonete arhitektuuriga sobivad päikesepaneelid jms. Lubatud on maaküte kõigil planeeritud elamukruntidel.

Kristi Bimberg
Lumen Kinnisvarabüroo OÜ
kristi.bimberg@lumenkv.ee
Tel. +372 53867290

Pildid